Gammelt menighedsråd.

Jens Borg Spliid fraværende med anmeldt forfald.

1. Orientering ved:

a. Formanden: Emnet ed "Kirken i Pakistan" ved Jonathan Hauge Madsen og Morten Kofoed Munch den 25. april.

b. Kirkeværgen: Varme i våbenhuset. Udluftning i fyrkælderen.

c. Regnskabsfører: Orientering vedr. regnskabet. Midler til overs ved præsteboligen. Der bør fældes nogle store træer ved carporten.

d. Sognepræsten: Drøftelse af lægmandslæsninger.

Hans ønsker en facebook for Poulsker Kirke.

BUSK gudstjenesten.

Allehelgen gudstjeneste.

2. Menighedsmødet: Drøftet. Vi er opmærksomme på, hvor mange folk, der lukkes ind i kirken. Især var det galt sidste år juleaften ved første tjeneste. Finn og Mogens vil stå i våbenhuset og regulere antal.

3. Økonomi: Preben og Hans undersøger vedr. projektor.

Salmebogshylder i våbenhuset ved Mogens.

 4. PU´s bemærkninger til regnskab 2015: PU´s bemærkninger behandlet og godkendt.

5. Eventuelt: Vilmer kom med et tilbud til Børnekirke.. Jørn finder et tidspunkt, hvor Jørn, Mogens, Hans, Vilmer og evt. Finn kan mødes og drøfte sagen.

Orglet trænger til en renovering, da der har været mus, som har spist af skindet på pedalbælgen. Orgelbyggeren håber, at det kan holde til næste stemning. Der er tilbud på 35.250 kr. incl. moms.Birte accepterer tilbuddet.