25. maj 2016

Alle mødt.

1. Underskrift af referat af 25. april 2016.

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Det var en hyggelig kirkefrokost.

Skakbrættet i våbenhuset v/Torben Spálk, der ønsker at fortælle om det. Kirken stilles til rådighed, men uden udgifter for menighedsrådet.

b. Kirkeværgen: Kirken er kalket.

Skærvedepotet er lavet.

c. Regnskabsfører: Penge fra salget af præstegårdsjorden er endnu ikke frigivet.

d Sognepræsten: Man vil kunne benytte Hans Jørn Østerby til konfirmanderne.

Rytmisk gudtjeneste i Nexø den 29. maj.

Hans vil gerne af og til have Fadervor sunget.

3. Årsbudget 2017 - drift.

Foreløbigt budget 2017 vedtaget med en ligning på 996.290 kr.

4. Fordeling af tyske gudstjenester.

10/7 Vilmer

17/7 Sigrid

24/7 Anders

31/7 Preben

7/8 Vilmer

14/8 Jørn

21/8 Finn

28/8 Jørn.

5. Eventuelt: Alle  kirkelige handlinger påbegyndes med 3x3 bedeslag.

Menighedsrådsmøde den 29. juni.