Menighedsrådsmøde den 23. januar 2017.

Jens Borg Spliid fraværende med anmeldt forfald.

1. Underskrift af referat af 1. december 2016.

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Gudstjenesterne i advent og jul. Godt med kl. 14 nytårsdag. Generalforsamling i Distriktsforeningen den 8. februar i Nyker. Husk tilmelding.

Kursus den 16/5 for kontaktpersoner kl. 16.

Kursus for kasserere den 9. marts.

Kursus for formænd og næstformænd den 28/3.

Kursus i hjemmeside den 9. marts kl- 9,30 - 15,00.

Nye kontaktpersoner den 7. februar.

c. Regnskabsfører: Onlineaftale med brugere vedr. FIK kode underskrevet.

d.  Sognepræsten: Tilbud fra Årsdale Byggeforretning vedr. beklædning til carporten. Pris kr. 21.100 + moms. Det sættes i gang.

Konfirmandaften i kirken og efterfølgende i præsteboligen for Davidskolen.

Det besluttedes at betale halvdelen af et trommesæt til brug ved rytmiske gudstjenester. Hans hører med Nexø om at betale det halve.

e. Kontaktpersonen: Orientering ved Anders efter afholdt møde. Der skal styr på APV. Ønsker ansættelsesbreve for alle medarbejderne. Mogens er valgt som medarbejderrepræsentant.

3. Opdatering af regnskabsinstruks: Underskrevet.

4. Kirkefrokost: Den 19. marts.

5 Evaluering af julefest:  Drøftet.

6. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp: Indsamlingen finder sted den 12. marts. Sigrid og Simon står stadig for det. Menighedsrådet skal sørge for at finde nogle indsamlere. Hans sætter et opslag i våbenhuset.

7. Børnekirkested: Jørn, Finn, Hans og Mogens mødes ved kirken mandag den 6. februar kl.16.

8. Hvad skal der ske i 2017? Forslag fra Hans: Emner med kirken som underviser. F.eks. Skabelseslæren mod udviklingslæren. Kristendom kontra islam. Finn hører med Peter Hauge, om han kan bidrage med noget.

Hans foreslår en bedegruppe før gudstjenesten.

Reformationsfejring i kirken den 21. september kl. 19.

Jørn, Finn og Hans mødes mandag den 13/2 kl. 16 hos Hans for nærmere drøftelse af emner og foredragsholder.

Besøgsven fra kirken.

9. Eventuelt: Følgende møder ændres: 13. marts til 15. marts.

Den 18. maj ændres til 17. maj.

Den 12. juni ændres til 8. juni.