Mr.-møde den 12. oktober 2016.

Jens Borg Spliid fraværende med anmeldt forfald.

1. Underskrift af referat af 24.august 2016.

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Det fungerede fint at pynte kirke lørdag eftermiddag ved høstgudstjenesten.

Julefest den 29. december ved Palle Kure.

b. Kirkeværgen: Asfaltarbejdet ved klokketårnet er færdigt.

Ventilation i fyrkælder.

c. Regnskabsfører: Økonomien drøftet. Der er stor kassebeholdning.

Regnskabsføreren gennemgår regnskabet.

d. Sognepræsten: Sangen "Han søgte mig i nåde" godkendt.

3. Første år med bjergvarme,

Gennemgang af varmeregnskab for bjergvarmen. Besparelse på ca. 40.000 kr. i forhold til tidligere, hvor kirken blev opvarmet med olie.

4. Skovløkken -afslutning af byggeriet.

Orientering om byggeriet.

5. Rytmisk gudstjeneste - etablering af udvalg.

Hans sender en mail til Finn ang. praktisk arbejde, der så uddelegerer opgaverne til andre i menighedsrådet. Kaffen sløjfes. Instrumenterne står bagi kirken, men dækkes med et eller andet.

6. Menighedsmøde - hvad skal vi  have på programmet?

Finn sørger for noget spiseligt.

Har man noget imod, at der står instrumenter i kirken?

Børnekirke: Man er interesseret i flere medarbejdere.

Orientering om bjergvarmen.

Hvad mener man om rytmiske gudstjenester?

Kirkeskoleaftener.

7. Fordeling af høstoffer.

I henhold til regnskab.

8. Endelig godkendelse af budget 2017.

Endelig budget 2017 afleveret 05-10-2016 kl. 18,56. CVR-nr. 49941714.

9. Kvartalsrapport 30/9-2016 - her under økonomi.

Godkendt.

10. Opvarmning af våbenhus.

Varme i våbenhus og sakristi sættes i gang.

11. Revisionsprotokol.

Resultatsdisponeringen rettes.

12. Eventuelt.

Næste møde den 9. november.