Mr.-møde den 1. december 2016

Andes Pedersen, Preben Koefoed-Jespersen og Jens Borg Spliid fraværende med anmeldt forfald.

1. Underskrift af referat af 9. november (gammelt mr. og nyt mr.)

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Intet.

b. Kirkeværgen: Rotter på loftet i graverbygningen.

Mus i orglet.

c. Regnskabsfører: Aflønning af afløser. Finn taler med Stig.

Børnefonden udbetales oftere for at undgå minusrente.

Der er foretaget revision af kirkekassen. Ingen bemærkninger.

d. Sognepræsten: Den 21. september laves en musikgudstjeneste vedr. fejring af reformationen.

3. Økonomi: Når Mogens får en pris vedr. våbenhus, sendes det rundt med mail.

Vi venter med at lave noget i præsteboligen.

Gavlen på Kirkeskolen venter til foråret.

Vi venter med at tage stilling til afdrag på lån til lige inden jul.

Ny tromme til rytmiske gudstjenester til overvejelse.

4. Projektor: Projektor til ca. 20.000 + moms sættes i gang.

5. Julens gudstjenester: 11/12 spejderne med Luciaoptog.

18/12 Birger og Charlotte med et sangindslag og måske et postludie.

Juleaften kommer Preben Sode og hans datter og spiller.

6. Kaffeliste: Susanne styrer angående kirkekaffe i samråd med Hans.

7. Fastsættelse af menighedsrådsmøder: 23. januar, 13. marts, 26. april, 18. maj md kirkesyn, 12. juni.

8. Eventuelt: Intet.