Konstituerende møde.

Jens Borg Spliid fraværende med anmeldt forfald.

1. Medlemmernes valgbarhed: Medlemmerne er alle valgbare.

2. Valg af formand 1 år: Finn Pedersen valgt med 4 stemmer og 1 blank.

3. Valg af næstformand 1 år: Anders Pedersen valgt med 4 stemmer og 1 blank.

4. Valg af kirkeværge 1 år: Jørn Nygaard valgt.

5.Valg af kasserer 1 år: Preben Koefoed-Jespersen valgt.

6. Valg af kontaktperson 1 år: Anders Pedersen valgt.

7. Valg af sekretær: Birte Kofod valgt.

8. Valg af bygningskyndig: Finn Pedersen valgt.

9. Valg af underskriftsberettiget person, der underskriver sammen med formanden: Anders Pedersen valgt.

10. Valg af 3 medlemmer til valgbestyrelsen:  Susanne Rasmussen, Preben Koefoed-Jespersen og Peter Løwenstrand valgt.

Preben valgt til formand.

11. Valg af 2 personer til præsteboligudvalg: Preben Koefoed-Jespersen og Susanne Rasmusen valgt.

12. Valg af udvalg for kirkeskoleaftener: Jørn Nygaard, Finn Pedersen og Hans V.Breum Jakobsen valgt

13 Fastsættelse af honorar til:

a. Formand.

b. Kirkeværge.

c. Kontaktperson:

A,B og C i henhold til idrætscirkulæret.

14. Optælling af kollekter: Birte og Jesper tæller kollekten op. for så vidt de er til stede, men i deres fravær Susanne Rasmussen eller Mogens.

15. Fastsættelse af næste møde: Den 30. november kl. 19.

16. Eventuelt: Intet.