Nyt fra menighedsrådet.

Poulsker Menighedsråd bestod tidligere af folkekirkemedlemmer, opstillet af missionsforeninger, kirkeligt centrum og socialdemokratiet. Sådan er det ikke mere i Poulsker - nu består menighedsrådet af personer, som har interesse i folkekirken og specielt i vores egen kirke. Tidligere var der 6 personer i menighedsrådet, nu hedder tallet 5. Det bestemmes af, hvor mange folkekirkemedlemmer, der er i sognet.

I Poulsker har der altid været tradition for fredsvalg. Dvs. aftalevalg hvor man bliver enige om, hvem der skal være menighedsråd og suppleanter de næste fire år. Antallet af menighedsrådsmøder svinger meget, men typisk 7-8 om året. Dog har der været brug for flere møder i forbindelse med salg af præstegården og ansættelse af præst.Møderne holdes som regel om aftenen og har nogle faste punkter hver gang. Økonomi fylder en del, og budgetlægningen og opfølgning er fast inventar. Vi har bl.a. som mål at udvikle og tilpasse vores kirke til brugerne. Derfor har vi søgt og fået bevilget penge til indkøb af skurvogn eller pavillon, som skal bruges til børnekirke. Nyt tiltag er også rytmiske gudstjenester. Ikke som erstatning for højmessen, men som et ekstra tilbud om gudstjeneste på en anden måde. Vi vil meget nødig stå stille, og der vil sikkert i den næste valgperiode, som jo er 4 år, ske nye ting. Ellers er opgaven for det nye menighedsråd at fortsætte det arbejde, som er påbegyndt og tænke nye tanker.

Heldigvis er det ikke menighedsrådet, der skal det hele. De ansatte ved kirken gør et stor arbejde. Graveren sørger for at kirken og kirkegården bliver passet og plejet, præsten passer sognet på mange måder, og graver, kirkesanger og organist sørger for, at gudstjenesten fungerer sammen med præsten. Der ud over er der frivillige, ulønnede medarbejdere - ledere i børnekirken, lægmandslæsere og folk, der hjælper med kaffeudskænkning ved enkelte højmesser og sørger for kirkefrokost på kirkeskolen 2 - 3 gange i løbet af året.

                                                                               Finn Pedersen