Personale

Organist Birte Kofod
Ingefærløkken 3
3700 Rønne
tlf. 5648 8012  mobil 2027 5714
E-mail: birtekofod@live.dk
 
Kirkesanger Jesper Hansen
Bredgade 7
3730 Nexø
tlf. 5649 2177
E-mail: sko-torvet@hansen.mail.dk
 
Graver Mogens Madsen

Strandmarksvejen 9

3730 Nexø

tlf. kirkegården  6178 5274

E-mail: graverpoulskerkirke@outlook.dk

Fast fridag:  Fredag