Menighedsråd

Finn Pedersen, formand

Bedegårdsparken 16, Snogebæk

3730 Nexø

tlf. 2258 8023

E-mail: farped@mail.dk

 

Anders Bakkegaar Pedersen, næstformand og kontaktperson

Dydebyvejen 1

3730 Nexø

tlf.

E-mail: sloth.pedersen@mail.dk

 

Preben Koefoed-Jespersen, kasserer

Turistvej 32

3730 Nexø

tlf. 3697 6910

E-mail: pkjespersen@gmail.com

 

Jørn Nygaard, kirkeværge

Tjørnebyvejen 1, Poulsker

3730 Nexø

tlf. 5648 9160

E-mail:  Tjornebyvejen@gmail.com

 

Susanne Rasmussen

Havnevejen 29

Snogebæk

3730 Nexø

Tlf.22 39 07 76

E-mail:  shhrasmussen@ofir.dk

 

Birte Kofod, regnskabsfører

Ingefærløkken 3

3700 Rønne

tlf. 5648 8012/2027 5714

E-mail: birtekofod@live.dk