Fødsler

skal anmeldes til Nexø-Poulsker pastorats kordegnekontor inden 14 dage efter fødslen. Anmeldelsen skal underskrives af moderen og foretages på blanket "Fødselsanmeldelse".

 

Barnedåb

Barnet kan navngives ved dåb, som normalt finder sted under højmessen på søndage kl. 10. Der skal være 3 - 5 faddere tilstede i kirken. Disse noteres med navn og adresse i kirkebogen. Efter dåben får man udleveret en Fødsels- og dåbsattest. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Kontakt sognepræsten for aftale om dåb. Efter navngivning ved dåb registrerer kordegnen navnet direkte i CPR-registret, hvorefter et sygesikringskort automatisk bliver tilsendt. Et barn skal have et navn, inden det er 6 måneder.

 

Navngivning

anmeldes til Nexø-Poulsker pastorats kordegnekontor. Der skal udfyldes en navngivningsformular. Her efter får man en Fødsels- og navneattest. Efter navngivning registrerer kordegnen navnet direkte i CPR-registret, hvor efter et sygesikringskort automatisk bliver tilsendt. Et barn skal have et navn, inden det er 6 måneder.

 

Konfirmation:

Konfirmandundervisningen begynder som regel sidst i august. Kontakt sognepræsten for tilmelding og nærmere information.

Konfirmationen finder sted som regel den sidste øsndag i april.

 

 

Bryllup:

Ved ønske om at blive gift i Sct. Povls Kirke kontaktes en af pastoratets præster for nærmere information og aftale om dato og klokkeslet.

Før vielsen kan finde sted, skal bopælskommunen udstede en Prøvelsesattest. Denne attest er kun gyldig i 4 måneder. Vedr. navneændring i forbindelse med bryllup skal der ske henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet.

 

 

Dødsfald

skal anmeldes snarest og senest efter 2 hverdage til kirkekontoret. Lægens dødsattest og personlige papirer på afdøde skal medbringes.

 

Kirkelig begravelse/bisættelse

Tid og sted aftales med den præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.