Ordination og indsættelse af Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Ordination i Sct. Povls kirke søndag den 14. juni 2015 af Hans Vilhelm Breum Jakobsen, der fra 1. juli er sognepræst i Poulsker og Nexø Sogne.
Hans Vilhelm ses her sammen med biskop Peter Skov-Jakobsen .